DV XÂY DỰNG

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU TẠI THANH HÓA

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU TẠI THANH HÓA

   Dịch vụ tư vấn đấu thầu ngày càng trở lên phổ biến tại Việt Nam nói chung cũng như Thanh Hóa nói riêng. Pháp luật về đấu thầu cũng ngày càng hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của thực tế. Tuy nhiên, một hạn chế lớn của pháp luật Việt Nam là tính pháp điển hóa của pháp luật không cao. Tức là các quy phạm pháp luật quy định còn lan man, chồng chéo gây khó khăn cho việc áp dụng. Chính vì nguyên nhân và thực tại trên, công ty chúng tôi triển khai hệ thống tư vấn pháp luật đấu thầu và tư vấn đấu thầu tại Thanh Hóa.