CÁC LĨNH VỰC NĂNG LỰC HĐXD CHO CÔNG TY

admin

                                      CÁC LĨNH VỰC NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHO CÔNG TY

– Căn cứ nghị định 59/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
– Căn cứ nghị định 42/2016 của Chính Phủ về sửa đổi và bổ sung nghị định 59/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
– Căn cứ nghị định 100/2018/NĐ-CP của Chính Phủ về Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và một số khoản tại Điều 1 của Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
– Căn cứ thông tư 17/2016 của Bộ Xây Dựng về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề cho tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.
Doanh nghiệp của bạn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đang có những dự án cần phải có chứng chỉ năng lực họat động xây dựng.
Tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định khi tham gia hoạt động xây dựng các
lĩnh vực sau đây:
1 . Khảo sát xây dựng, bao gồm khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình
2. Lập quy hoạch xây dựng.
3. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm:
a) Thiết kế kiến trúc công trình;
b) Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp;
c) Thiết kế cơ - điện công trình;
d) Thiết kế cấp - thoát nước công trình;
đ) Thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
4. Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
5. Thi công xây dựng công trình, bao gồm:
a) Thi công trình công trình dân dụng.
b) Thi công công trình công nghiệp.
c) Thi công công trình hạ tầng kỹ thuật.
d) Thi công công trình giao thông (cầu, đường, hầm).
đ) Thi công công trình thủy lợi (nông nghiệp phát triển nông thôn).
e) Thi công lắp đặt thiết bị công trình (công trình điện, công trình viễn thông, công trình cơ điện, thiết bị công nghệ, điều hòa không khí thông gió….)
6. Giám sát giám sát thi công xây dựng, bao gồm:
a) Giám sát công tác xây dựng, gồm:
- Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
- Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông;
- Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.
b) Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.
7. Kiểm định xây dựng.
8. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và 

Công ty tư vấn và dịch vụ tổng hợp Thanh Hóa

Địa chỉ: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa
Website: dichvuthanhhoa.com.vn
Hotline:  093.246.88.33
Email: dichvutrongoithanhhoa@gmail.com